Osuuskunnan varsinainen kokouskutsu 17.2.2019 klo14:00

17.01.2019

Lataa tästä tulostettava versio

Tulikallion Seudun Vesiosuuskunta                                         KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Y-tunnus 0886162-2

 

 

OSUUSKUNTAKOKOUS

 

AIKA                 Sunnuntaina 17.2.2019 kello 14.00

PAIKKA            Kukkatupa os. Huoltotie 5, 71200 Tuusniemi

1 §                                   KOKOUKSEN AVAUS, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

2 §                                   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa

3 §                                   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on postitettu osakkaille 16.1.2019.

4 §                                   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5 §                                   TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2018
- toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus
- virallinen tilinpäätös postitetaan pyynnöstä osakkaille, postituspyynnöt puh.044-5568068 tai anja.oksman@tilioksman.fi

6 §                                   TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

7 §                                   VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

8 §                                   PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ/ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

9 §                                   HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT, TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

10 §                               HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MAHDOLLISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA
Sääntöjen 16 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5 varsinaista ja 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Hallituksen varsinaiset jäsenet: Matti Rissanen, Tomi Leppänen, Seppo Hassinen Markku Kääriäinen ja Juha Tiilikainen sekä varajäsenet Pekka Rissanen ja Matti Hakkarainen.

11 §                               TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARJASTAJIEN VALINTA

12 §                               OSUUSKUNTAKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTAPA

13 §                               tULIKALLION SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SULAUTUMINEN POHJOIS-tUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNTAAN
Tulikallion Seudun Vesiosuuskunta ja Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta ovat laatineet sulautumissuunnitelman ja järjestelysopimuksen, jotka on allekirjoitettu 9.10.2018. Sulautuminen on suunniteltu tapahtuvan 31.7.2019. Liitteessä on kerrottu sulautumiseen liittyvistä asioista.
Hallituksen esitys: hallitus esittää osuuskuntakokoukselle sulautumisen hyväksymistä sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Hallitus esittää toimintojen yhdistämisen hyväksymistä järjestelysopimuksen mukaisesti.

14 §                               MUUT ASIAT
- Tulikallion Seudun Vesiosuuskunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan suuntaan

15 §                               OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

15.04.2020Pöytäkirja 2.4.2020
26.03.2020Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019
02.01.2020Sulautuminen
04.03.2019Pöytäkirja 17.2.2019
04.03.2019Tilinpäätös 2018
17.01.2019Sulautumissuunnitelma
17.01.2019Osuuskunnan varsinainen kokouskutsu 17.2.2019 klo14:00
15.01.2019Tiedote vesiosuuskunnan osakkaille
13.04.2017Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen
31.03.2017Osuuskunnan varsinainen kokouskutsu 31.3.2017

Siirry arkistoon »