Tulikallion Seudun Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1991.
Puhtaan veden vesijohtoverkko rakennettiin vuonna 1992 ja sitä laajennettiin vuonna 1993.
Jätevesijärjestelmän ja puhtaanveden verkon lisärakentaminen tapahtui vuosina 2008-2009.